Rouw- en verliesbegeleiding

Een zware periode van rouw

Een kwetsbaar terrein, waarin een rouwende soms hulp vraagt buiten de eigen sociale kring. Of hulp aangeboden krijgt door bedrijfsarts of HR. In rouwbegeleiding staan we stil bij het verlies dat de medewerker geleden heeft, en bij gemis dat niet ’over’ gaat. We staan stil bij het verdriet dat gepaard gaat met rouw, bij verdriet om wat niet meer kan zijn of soms nooit heeft kunnen zijn. We zijn bij mensen die soms in wanhoop zijn, in een leven waarin veel, zo niet alles op losse schroeven is komen te staan. In rouw gaat het ook over ‘doorgaan’, doorgaan omdat de wereld doordraait en niet voor jouw verlies stopt en van alles van een rouwende vraagt, al heel snel na het moment van verlies. Doorgaan omdat de rouwende dat zelf wil of al snel van zichzelf verwacht, of anderen dat verwachten, of omdat er andere gezinsleden zijn waarvoor de rouwende zorg draagt. We begeleiden bij wat zich aandient in rouw, blijven bij de pijn van de ander. We realiseren ons dat er geen ‘oplossing’, geen eindpunt aan rouw is. We zoeken stap voor stap naar omgaan met wat er aan pijnlijke gevoelens is zonder de toegang tot de pijn af te sluiten. We helpen daarnaast beweging mogelijk te maken in de richting van een betekenisvol leven mèt het verlies van de geliefde.

Rouw- en verliesbegeleiding

Een zware periode van rouw

Een kwetsbaar terrein, waarin een rouwende soms hulp vraagt buiten de eigen sociale kring. Of hulp aangeboden krijgt door bedrijfsarts of HR. In rouwbegeleiding staan we stil bij het verlies dat de medewerker geleden heeft, en bij gemis dat niet ’over’ gaat. We staan stil bij het verdriet dat gepaard gaat met rouw, bij verdriet om wat niet meer kan zijn of soms nooit heeft kunnen zijn. We zijn bij mensen die soms in wanhoop zijn, in een leven waarin veel, zo niet alles op losse schroeven is komen te staan. In rouw gaat het ook over ‘doorgaan’, doorgaan omdat de wereld doordraait en niet voor jouw verlies stopt en van alles van een rouwende vraagt, al heel snel na het moment van verlies. Doorgaan omdat de rouwende dat zelf wil of al snel van zichzelf verwacht, of anderen dat verwachten, of omdat er andere gezinsleden zijn waarvoor de rouwende zorg draagt. We begeleiden bij wat zich aandient in rouw, blijven bij de pijn van de ander. We realiseren ons dat er geen ‘oplossing’, geen eindpunt aan rouw is. We zoeken stap voor stap naar omgaan met wat er aan pijnlijke gevoelens is zonder de toegang tot de pijn af te sluiten. We helpen daarnaast beweging mogelijk te maken in de richting van een betekenisvol leven mèt het verlies van de geliefde.