Vertrouwenswerk

Omgangsvormen en integriteit

Steeds meer bedrijven hebben zich verbonden aan een (extern) Vertrouwenspersoon. In situaties waarin een medewerker ervaart te maken te hebben met grensoverschrijdend gedrag, met ongewenste omgangsvormen of sociale onveiligheid, kan de medewerker van een aangesloten bedrijf een beroep op Tanja doen voor ondersteuning. Bedoeling van de ondersteuning is dat de medewerker wordt begeleid in zijn of haar route naar herstel van een sociaal veilige situatie. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan de melder, is klankbord, heeft deskundige informatie over de beschikbare stappen en de mogelijke effecten van die stappen en begeleidt de melder in het hele proces. In integriteitskwesties gaat het om misstanden waarvan niet een persoon, maar de organisatie of zelfs de maatschappij te lijden heeft.

 

 

 

Vertrouwenswerk

Omgangsvormen en integriteit

Steeds meer bedrijven hebben zich verbonden aan een (extern) Vertrouwenspersoon. In situaties waarin een medewerker ervaart te maken te hebben met grensoverschrijdend gedrag, met ongewenste omgangsvormen of sociale onveiligheid, kan de medewerker van een aangesloten bedrijf een beroep op Tanja doen voor ondersteuning. Bedoeling van de ondersteuning is dat de medewerker wordt begeleid in zijn of haar route naar herstel van een sociaal veilige situatie. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan de melder, is klankbord, heeft deskundige informatie over de beschikbare stappen en de mogelijke effecten van die stappen en begeleidt de melder in het hele proces. In integriteitskwesties gaat het om misstanden waarvan niet een persoon, maar de organisatie of zelfs de maatschappij te lijden heeft.