Training

Ontwikkeling in teamverband

Waar coaching doorgaans één op één is, en binnen de intimiteit van zo’n gesprek zeer vertrouwelijke ervaringen kunnen worden besproken, leent training zich meer voor kennisoverdracht en vaardigheidsontwikkeling waarbij -binnen grenzen- ook eigen ervaringen van deelnemers worden uitgewisseld. Wij bieden o.a. training aan op HR-onderwerpen aan leidinggevenden, effectieve communicatie, rouw- en verliesbegeleiding aan rouwbegeleiders, verzuimbegeleiding aan leidinggevenden, trainingen over duurzame inzetbaarheid voor medewerkers en leidinggevenden, of andere onderwerpen uit ons palet aan werkzaamheden. Ook kan begeleiding worden geboden in kleine groepen, bijvoorbeeld een afdeling, waarbij specifieke vragen rondom een thema of groepsdynamiek aan de orde komen.

Training

Ontwikkeling in teamverband

Waar coaching doorgaans één op één is, en binnen de intimiteit van zo’n gesprek zeer vertrouwelijke ervaringen kunnen worden besproken, leent training zich meer voor kennisoverdracht en vaardigheidsontwikkeling waarbij -binnen grenzen- ook eigen ervaringen van deelnemers worden uitgewisseld. Wij bieden o.a. training aan op HR-onderwerpen aan leidinggevenden, effectieve communicatie, rouw- en verliesbegeleiding aan rouwbegeleiders, verzuimbegeleiding aan leidinggevenden, trainingen over duurzame inzetbaarheid voor medewerkers en leidinggevenden, of andere onderwerpen uit ons palet aan werkzaamheden. Ook kan begeleiding worden geboden in kleine groepen, bijvoorbeeld een afdeling, waarbij specifieke vragen rondom een thema of groepsdynamiek aan de orde komen.