Outplacement

Van ongevraagd vertrek naar ander werk

Onvrijwillig vertrek, hetzij collectief bij een reorganisatie, hetzij in een individuele situatie, kan leiden tot een vraag om hulp. Meestal gaat dat om zowel om omgaan met het niet gekozen vertrek en alle gevoelens die daar gewoonlijk mee gepaard gaan, als om het vinden van nieuw werk. Onderdeel van deze begeleiding kan ook zijn, hulp bij het aanvragen van of terugkeren op de arbeidsmarkt vanuit een eventueel noodzakelijk geworden uitkering.

Outplacement

Van ongevraagd vertrek naar ander werk

Onvrijwillig vertrek, hetzij collectief bij een reorganisatie, hetzij in een individuele situatie, kan leiden tot een vraag om hulp. Meestal gaat dat om zowel om omgaan met het niet gekozen vertrek en alle gevoelens die daar gewoonlijk mee gepaard gaan, als om het vinden van nieuw werk. Onderdeel van deze begeleiding kan ook zijn, hulp bij het aanvragen van of terugkeren op de arbeidsmarkt vanuit een eventueel noodzakelijk geworden uitkering.